Kalkulator rozkroju profili X-CuT
Optymalizator rozkroju liniowego X-CuT
1. Wprowadzenie dostępnego materiału (surowca):
Na początku pracy z programem, uzupełniamy pole „Długość materiału (mm)” wymiarem materiału bazowego, z którego wycinane będą poszczególne produkty. Domyślnie jest to 6000 mm lecz możesz zmienić tę wartość według własnych potrzeb. Program dodatkowo pozwala na wprowadzenie i wykorzystanie materiałów o różnych długościach oraz ilościach, np. możemy wykorzystać pozostały materiał po poprzednich rozkrojach, co przekłada się na jeszcze większe oszczędności!

* Program wybiera automatycznie optymalne długości materiałów z listy materiałowej…

2. Konfiguracja grubości odpadu (rzaz):

Następnie, w pole „Grubość cięcia” wpisujemy kolejną wartość, która definiuje nam „szerokość linii cięcia” tzw. rzaz. Domyślnie 0 mm, możesz również dostosować tę wartość wg własnych wymagań. Parametr ten jest odpowiednio uwzględniany podczas optymalizacji. Linie cięcia w programie, zwizualizowane są w postaci pionowych kresek-> |

3. „Przytnij krawędź materiału” – opcjonalnie:
Funkcjonalność ta uwzględnia możliwość przycięcia krawędzi materiału, podczas optymalizacji rozkroju. Jeśli chcemy np. ścinać po 10 mm krawędzi materiału, to musimy pamiętać, że w tej wartości zawiera się również „Grubość cięcia” tzw. rzaz.
4. Dodawanie odcinków do wycięcia:
Następnym krokiem jest wypełnienie pól „Nazwa” oraz „Długość odcinka (mm)” oraz ich „Ilość odcinków do wycięcia”.
Jeśli często pracujesz z odcinkami o tych samych długościach, zalecamy wówczas wykonać „Eksport odcinków do wycięcia do pliku CSV”. To pozwoli Ci zaimportować te dane w przyszłości, bez konieczności ponownego ich wpisywania.
5. Optymalizacja cięcia:
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, możesz rozpocząć proces optymalizacji, naciskając przycisk „OBLICZ”.

 * Klikając wielokrotnie przycisk „OBLICZ” otrzymujemy kolejne propozycje dostępnych rozwiązań rozkroju. Warto sprawdzić, która z propozycji będzie dla Państwa najlepsza…

6. Efekty optymalizacji:
Po wykonaniu obliczeń optymalizacyjnych, otrzymujemy wymagane dane, w postaci zlecenia produkcyjnego, które zawiera specyfikację wycinanych odcinków, konfiguracje odcinków do wycięcia oraz inne ważne parametry i informacje.
Dane te możemy wyeksportować do pliku CSV lub JSON, a następnie wydrukować i przekazać do produkcji.
 • Pole „Nazwa materiału”: pole opisowe dla materiału dla danej długości,
 • Pole „Długość materiału (mm)”: długość materiału, z którego następuje wycinanie detali (odcinków),
 • Pole „Grubość cięcia (rzaz)”: grubość odpadu generowanego przez urządzenie tnące,
 • Pola „Przytnij krawędź materiału” (lewa/prawa):  umożliwia odcięcie końcówek materiału,
 • Stan (szt.): dostępny stan magazynowy surowca,
 • Kolumna „Nazwa”: pola w tej kolumnie służą do wpisywania nazw własnych wycinanych odcinków,
 • Kolumna „Długość odcinka”: określamy długość odcinka do wycięcia,
 • Kolumna „Ilość odcinków do wycięcia”: zgodnie z nazwą
 • Dodaj wiersz: umożliwia wprowadzenie kolejnych pozycji materiałowych oraz odcinków do optymalizacji,
 • Importuj materiały z CSV: umożliwia import materiałów z pliku CSV,
 • Eksportuj materiały do CSV: umożliwia export materiałów do pliku CSV
 • Eksportuj odcinki do wycięcia do CSV: umożliwia eksport danych zawartych w tabeli z kolumn, „Nazwa” oraz „Długość odcinka (mm)” oraz „Ilości”,
 • Importuj odcinki do wycięcia z CSV: umożliwia import danych do pól w kolumnach tabeli, „Nazwa” oraz „Długość odcinka (mm)” oraz „Ilości”,

Powyższe funkcje importu i eksportu danych, doskonale sprawdzają się w momencie kiedy operujemy na wielu grupach odcinków. Wystarczy jednokrotnie uzupełnić ich nazwy oraz długości i eksportować do pliku CSV. Przed rozpoczęciem pracy, można wcześniej zdefiniowane grupy odcinków zaimportować do programu, wprowadzić ilości do wycięcia w danym zleceniu, a następnie optymalizować. Podobna zasada dotyczy również materiałów.

 • „Eksportuj zlecenie produkcyjne do CSV”: zapis wyników optymalizacji do pliku CSV
 • „Eksportuj zlecenie produkcyjne do JSON”: zapis wyników optymalizacji do pliku w formacie JSON
 • „Drukuj zlecenie”: wydruk zlecenia produkcyjnego
 • „OBLICZ”: wykonuje błyskawiczne obliczenia optymalizacyjne rozkroju