Optymalizacja rozkroju
Optymalizator rozkroju liniowego X-CuT
1. Wprowadzenie dostępnego materiału (surowca):
Na początku pracy z programem, uzupełniamy pole „Nazwa materiału”, a następnie „Długość materiału (mm)” wymiarem materiału bazowego, z którego wycinane będą poszczególne odcinki. Domyślnie jest to 6000 mm lecz możesz zmienić tę wartość według własnych potrzeb. Następnie w pole „Stan” wpisujemy ilość dostępnego surowca o danej długości. Program jednocześnie pozwala na wprowadzenie i wykorzystanie surowca do rozkroju o różnych długościach oraz ilościach, np. możemy wykorzystać pozostały materiał po poprzednich rozkrojach, co przekłada się na jeszcze większe oszczędności!
Program może pobierać surowiec na 2 sposoby (do wyboru):
 • Automatyczny: wybierane są automatycznie optymalne długości materiałów z listy…
 • Wg kolejności na liście: pobierany jest materiał wg kolejności. Jeśli wyczerpie się stan materiału z pozycji 1 to wówczas pobierany jest surowiec z pozycji 2, itd. . Jest to przydatna funkcja w sytuacji, kiedy chcemy w pierwszej kolejności wykorzystać surowiec w długościach niestandardowych, np. odpad użytkowy… 
2. Konfiguracja grubości odpadu (rzaz):
W pole Grubość cięcia” wpisujemy kolejną wartość, która definiuje nam „szerokość linii cięcia” tzw. rzaz. Domyślnie (0 mm), możesz również dostosować tę wartość wg własnych wymagań. Parametr ten jest odpowiednio uwzględniany podczas optymalizacji. Linie cięcia w programie, zwizualizowane są w postaci pionowych kresek-> |
3. „Przytnij krawędź materiału” – opcjonalnie:
W przypadku kiedy mamy partię surowca np. z uszkodzonymi krawędziami to funkcjonalność ta uwzględnia możliwość przycięcia krawędzi materiału, podczas optymalizacji rozkroju. Jeśli chcielibyśmy ścinać np. po 10 mm krawędzi materiału, to musimy pamiętać, że w tej wartości zawiera się również „Grubość cięcia” tzw. rzaz.
4. Dodawanie odcinków do wycięcia:
Następnym krokiem jest wypełnienie pól „Nazwa” oraz „Długość odcinka (mm)” oraz ich Ilość odcinków do wycięcia”.
Jeśli często pracujesz z odcinkami o tych samych długościach, możesz wówczas wykonać „Eksport odcinków do wycięcia do pliku CSV”. To pozwoli Ci zaimportować te dane w przyszłości, bez konieczności ponownego ich wpisywania.
5. Optymalizacja cięcia:
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, możesz rozpocząć proces optymalizacji, naciskając przycisk „OBLICZ”.

 * Klikając kilkukrotnie przycisk „OBLICZ” otrzymujemy kolejne propozycje dostępnych rozwiązań rozkroju. Warto sprawdzić, która z propozycji będzie dla Państwa najlepsza…

6. Efekty optymalizacji:
Po wykonaniu obliczeń optymalizacyjnych, otrzymujemy wymagane dane, w postaci zlecenia produkcyjnego, które zawiera specyfikację wycinanych odcinków, konfiguracje odcinków do wycięcia oraz inne ważne parametry i informacje.
Dane te możemy wyeksportować do pliku CSV lub JSON, a następnie wydrukować „Zlecenie produkcyjne” i przekazać do produkcji.
7. Wydruk etykiet z kodem QR:
W każdej konfiguracji odcinków do wycięcia, widoczne są przyciski, które dodatkowo informują nas, o ilości odcinków danej długości do wycięcia.
Po naciśnięciu przycisku możemy wydrukować etykiety z informacją o długości, nazwą surowca oraz kodem QR dla każdego z odcinków a także dla odpadu użytkowego. Etykiety umożliwiają oznaczanie oraz szybkie identyfikowanie wyciętych odcinków. Dodatkowo oklejenie etykietami odcinków odpadu użytkowego, ułatwi ich ewidencjonowanie i identyfikację, np. w celu wykorzystania w kolejnych zleceniach.
* Programu możesz używać na dowolnej ilości stanowisk w Twojej firmie.
* Zalecane przeglądarki internetowe: Edge, Chrome
 • Pole „Nazwa materiału”: pole opisowe dla materiału dla danej długości,
 • Pole „Długość materiału (mm)”: długość materiału, z którego następuje wycinanie detali (odcinków),
 • Pole „Grubość cięcia (rzaz)”: grubość odpadu generowanego przez urządzenie tnące,
 • Pola „Przytnij krawędź materiału” (lewa/prawa):  umożliwia odcięcie końcówek materiału,
 • Stan (szt.): dostępny stan magazynowy surowca,
 • Kolumna „Nazwa”: pola w tej kolumnie służą do wpisywania nazw własnych wycinanych odcinków,
 • Kolumna „Długość odcinka”: określamy długość odcinka do wycięcia,
 • Kolumna „Ilość odcinków do wycięcia”: zgodnie z nazwą
 • Dodaj wiersz: umożliwia wprowadzenie kolejnych pozycji materiałowych oraz odcinków do optymalizacji,
 • Importuj materiały z CSV: umożliwia import materiałów z pliku CSV,
 • Eksportuj materiały do CSV: umożliwia export materiałów do pliku CSV
 • Eksportuj odcinki do wycięcia do CSV: umożliwia eksport danych zawartych w tabeli z kolumn, „Nazwa” oraz „Długość odcinka (mm)” oraz „Ilości”,
 • Importuj odcinki do wycięcia z CSV: umożliwia import danych do pól w kolumnach tabeli, „Nazwa” oraz „Długość odcinka (mm)” oraz „Ilości”,

Powyższe funkcje importu i eksportu danych, doskonale sprawdzają się w momencie kiedy operujemy na wielu grupach odcinków. Wystarczy jednokrotnie uzupełnić ich nazwy oraz długości i eksportować do pliku CSV. Przed rozpoczęciem pracy, można wcześniej zdefiniowane grupy odcinków zaimportować do programu, wprowadzić ilości do wycięcia w danym zleceniu, a następnie optymalizować. Podobna zasada dotyczy również materiałów.

 • „Eksportuj zlecenie produkcyjne do CSV”: zapis wyników optymalizacji do pliku CSV
 • „Eksportuj zlecenie produkcyjne do JSON”: zapis wyników optymalizacji do pliku w formacie JSON
 • „Drukuj zlecenie”: wydruk zlecenia produkcyjnego
 • „OBLICZ”: wykonuje błyskawiczne obliczenia optymalizacyjne rozkroju