Optymalizator rozkroju liniowego X-CuT
Optymalizator rozkroju liniowego X-CuT
1. Wprowadzenie materiału bazowego:
Na początku pracy z programem, uzupełniamy pole „Długość materiału” wymiarem materiału bazowego, z którego wycinane będą poszczególne produkty. Domyślnie jest to 6000mm ale możesz zmienić tę wartość według własnych potrzeb.
2. Konfiguracja grubości odpadu (rzaz):
Następnie, w pole „Szerokość cięcia” wpisujemy kolejną wartość, która definiuje nam grubość odpadu generowanego przez urządzenie tnące tzw. rzaz. Domyślnie 0 mm, możesz również dostosować tę wartość wg własnych wymagań. Podczas cięcia np. materiałów metalowych przy użyciu lasera, z reguły pozostawiamy „0 mm” ponieważ szerokość cięcia jest na tyle mała (~0,3mm), że zazwyczaj nie uwzględnia się tego parametru podczas optymalizacji rozkroju.
3. Dodawanie produktów do wycięcia:
Następnym krokiem jest wypełnienie pól „Nazwa produktu” oraz „Długość produktu” oraz ich „Ilości do wycięcia”.
Jeśli często pracujesz z tymi samymi produktami, zalecamy wykonać „Eksport produktów i długości do pliku CSV”. To pozwoli Ci zaimportować te dane w przyszłości, bez konieczności ponownego ich wpisywania. Możesz pracować na wielu grupach produktowych.
4. Optymalizacja cięcia:
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, możesz rozpocząć proces optymalizacji, naciskając przycisk „OBLICZ”.
5. Efekty optymalizacji:
Po wykonaniu obliczeń optymalizacyjnych, otrzymujemy wymagane dane, w postaci zlecenia produkcyjnego, które zawiera specyfikację wycinanych produktów, konfiguracje produktów do wycięcia oraz inne ważne parametry i informacje.
Dane te możemy wyeksportować do pliku CSV, a następnie wydrukować i przekazać do produkcji.
 • Pole „Długość materiału”: długość materiału, z którego następuje wycinanie detali (odcinków),
 • Pole „Szerokość cięcia (rzaz)”: grubość odpadu generowanego przez urządzenie tnące,
 • Kolumna „Nazwa produktu”: pola w tej kolumnie służą do wpisywania nazw własnych wycinanych detali,
 • Kolumna „Długość produktu”: określamy długość detali do wycięcia,
 • Kolumna „Ilość odcinków do wycięcia”: zgodnie z nazwą
 • Eksportuj produkty i długości do CSV: umożliwia eksport danych zawartych w tabeli z kolumn, „Nazwa produktu” oraz „Długość produktu(mm).
 • Importuj produkty i długości do CSV: umożliwia import danych do pól w kolumnach tabeli, „Nazwa produktu” oraz „Długość produktu(mm)

Powyższe funkcje doskonale sprawdzają się w momencie kiedy operujemy na wielu grupach produktów. Wystarczy jednokrotnie uzupełnić ich nazwy oraz długości i eksportować do pliku CSV. Przed rozpoczęciem pracy, można wcześniej zdefiniowane grupy produktowe zaimportować do programu, wprowadzić ilości do wycięcia w danym zleceniu, a następnie optymalizować.

 • „Eksportuj konfiguracje cięć do CSV”: zapis wyników optymalizacji do pliku
 • „Zeruj ilości w tabeli”: umożliwia, jednym kliknięciem wyzerowanie wszystkich pól w kolumnie „Ilość odcinków do wycięcia” (np. przed optymalizacją kolejnego zlecenia).
 • „Drukuj zlecenie”: wydruk zlecenia produkcyjnego
 • „OBLICZ”: wykonuje błyskawiczne obliczenia optymalizacyjne rozkroju